Delfland is een van de vijfentwintig waterschappen die ons land telt. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De kerntaken van Delfland zijn voldoende water, schoon water, stevige dijken en gezuiverd afvalwater. Bij de uitvoering van deze taken streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Als teamleider verantwoordelijk voor toegewezen doelen en resultaten van de primaire programma’s zoals efficiency op herhuisvesting, HNW, digitalisering en verbetering van het functioneren van én het samenwerken binnen het team en het inrichten van een regieorganisatie. Maakt deel uit van het MT van de sector Bedrijfsvoering en draagt bij aan het team en de teamontwikkeling.

Team FAZ is een dynamisch team van 22 personen die het aanspreekpunt zijn voor alle interne klanten als het gaat om Facilitaire Zaken en Documentaire Informatievoorzieningen en Archivering van Delfland.