ABC Facility Services voorziet in de behoefte om continuïteit te garanderen of een verandering voor te bereiden én te realiseren en werkt vanuit een inclusieve, positieve en inspirerende basishouding.

ABC staat voor ADVIES, BEGELEIDING en COACHING en beschikt over ruime ervaring in zowel het lijn- als verandermanagement met referenties binnen vrijwel alle sectoren.

Data gedreven, hybride – en duurzame bedrijfsvoering zijn steeds leidend voor een duurzame/strategische lange termijn koers.

ABC legt daarbij de focus, vanuit het strategisch perspectief, op de klant(tevredenheid) en relatiemanagement. Analyseert eerst, en werkt daarna vanuit een constructieve basishouding en ruimschoots beschikbare praktische, inhoudelijke ervaring naar een gedragen oplossing voor uw facilitaire- en asset management vaagstukken.

ABC weet daarbij haar voorstellen goed te motiveren en deze passend te ontwikkelen zodat het team kan excelleren.