Als zelfstandig professional begeleid ik organisaties naar een nieuwe situatie. Mijn dienstverlening voorziet in de behoefte naar interim management om continuïteit te garanderen of om een verandering door te voeren.

ABC staat voor ADVIES, BEGELEIDING en COACHING binnen met name facilitaire organisaties in o.a. de (zakelijke) dienstverlening, de zorg en het onderwijs.

Naast interim management lever ik ook consultancy op projectmatige basis en als NLP Mental Health Coach ook coaching voor persoonlijke begeleiding.

Ondernemerschap, innovatief vermogen, verhoogde samenhang en efficiency vanuit maatschappelijk verantwoorde uitgangspunten vormen de kern in de ondersteuning van mijn opdrachtgevers.

De marktconformiteit van de ondersteuning, rekening houdend met maatschappelijk verantwoorde keuzes geldt als een speerpunt om voor de opdrachtgevers tot passende bedrijfsvoering te komen.

Advies

Onder advies versta ik bijvoorbeeld een kortdurend, maar intensief onderzoek waarin ik een analyse of quickscan van uw facilitaire organisatie uitvoer. Vanuit de beschikbare stukken en interviews met betrokkenen wordt dan een analyse uitgevoerd, waaruit een adviesrapport met aanbevelingen volgt.

Van daaruit kunnen dan vervolgacties tot optimalisaties worden ingezet.

Begeleiding

Bij begeleiding van verandertrajecten of het waarnemen van een rol of functie is sprake van doorlopende inzet gedurende het project. Voorbeelden hiervan zijn het (re)organiseren van facilitaire afdelingen, het implementeren van een regieorganisatie of het ondersteunen bij een (her)huisvesting project.

Coaching

Als Mental Health Coach begeleid ik mensen die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in hun werk of privéleven, maar die over het vermogen beschikken om hun problemen zelf op te lossen (zelfsturing).

Het is een wijze van coachen waarbij je op een resultaat- en doelgerichte wijze werkt aan de problematiek van de cliënt.