De naam ABC Facility Services is bewust gekozen omdat de combinatie van Advies, Begeleiding en Coaching het mogelijk maakt om binnen uw organisatie passende ondersteuning te bieden.

Ondernemerschap, innovatie, verhoogde samenhang en efficiency vanuit maatschappelijk verantwoorde uitgangspunten vormen de kern in de ondersteuning.

De marktconformiteit van de ondersteuning, rekening houdend met maatschappelijk verantwoorde keuzes geldt als een speerpunt om voor de opdrachtgevers tot passende bedrijfsvoering te komen.

Ons ABC helpt bij het realiseren van uw doelstellingen en biedt u hiermee steeds de best passende situatie om uw doelen te bewerkstelligen.

Advies

Met het besef dat verwacht mag worden dat de dienstverlening elke dag weer op orde is, herkent ABC de dagelijkse dynamiek en de taken waarvoor de operatie staat.

ABC werkt haar ADVIES met respect voor de identiteit van uw organisatie, de cultuur en politiek binnen een organisatie inclusief medezeggenschap, de interne- en externe stakeholders uit. Steeds met het kompas op een duurzame, strategische lange termijn koers.

Van daaruit kunnen dan vervolgacties tot optimalisaties worden ingezet.

Begeleiding

BEGELEIDING van verandertrajecten of het waarnemen van een rol of functie is mogelijk met ad interim inzet. Voorbeelden hiervan zijn het (re)organiseren van facilitaire afdelingen, het implementeren van een servicegerichte regieorganisatie of het professionaliseren van Asset Management. Ook het realiseren en begeleiden bij de realisatie van een (her)huisvesting project is mogelijk.

Coaching

ABC biedt ook Coaching voor persoonlijke begeleiding op basis van NLP en begeleidt uw team of medewerkers uitgaand van zelfsturing wanneer deze vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun werk of privéleven.

Het is een wijze van coachen waarbij op een resultaat- en doelgerichte wijze word gewerkt aan de problematiek van uw medewerker(s).