Adres:
ABC FACILITY SERVICES
Spakenburgkade 8
3826 CP AERSFOORT

Mail: info@abc-fs.nl
Telefoon: 06-106 166 50

Kvk: 90060806
Bankrekening: NL57RABO 0344 0466 80
BTW-id: NL00478372B92

Adres:
ABC FACILITY SERVICES
Spakenburgkade 8
3826 CP AERSFOORT

Mail: info@abc-fs.nl
Telefoon: 06-106 166 50

Kvk: 90060806
Bankrekening: NL57RABO 0344 0466 80
BTW-id: NL00478372B92

Persoonsgegevens

ABC Facility Services is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ABC Facility Services om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar diensten en producten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ABC Facility Services zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ABC Facility Services jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren.

Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Onze Privacy verklaring kunt u op hier raadplegen.