ABC Facility Services

J.F. Smit MFM (Erik)

Spakenburgkade 8
3826 CP Amersfoort

M: 06-106 166 50
E: info@abc-fs.nl

Rabobank NL97 RABO 0103239871

ABC Facility Services

J.F. Smit MFM (Erik)

Kamerdalseberg 11
3825 CM, Amersfoort

M: 06-106 166 50
E: info@abc-fs.nl

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 32132049

BTW 14.53.656.94.B01

Rabobank NL97 RABO 0103239871

Persoonsgegevens

ABC Facility Services is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ABC Facility Services om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar diensten en producten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ABC Facility Services zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ABC Facility Services jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren.

Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Onze Privacy verklaring kunt u op hier raadplegen.