Attero. Energiek met milieu.

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers het afval van meer dan 35 procent van alle huishoudens, ofwel meer dan 6 miljoen mensen. Daarnaast verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo’n 3,4 miljoen ton afval. Ons doel is zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en reststromen om te zetten in duurzame energie en nuttige producten. Daarbij zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen.

Voor deze opdracht is gevraagd om de bestaande, decentraal georganiseerde facilitaire organisatie te analyseren en verandervoorstellen te doen om tot een kostenreductie met “Fit for Purpose” facilitaire dienstverlening te komen. Tijdens de migratie was ik als lijnmanager en MT lid verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling met in totaal 38 FTE en een budget van circa €8 miljoen. Onder mijn directe verantwoordelijkheid vielen de traditionele facilitaire diensten en de private beveiligingsorganisatie van Attero. Naast een aantal neven projecten binnen inkoop en huisvesting heb ik hier rekening houdend met de gewenste landelijke dekking van de facilitaire ondersteuning een regieorganisatie ontwikkeld en geïmplementeerd.