Arnhem heeft 150.000 inwoners. Wij zijn een creatieve, inspirerende en groene stad, kijk maar opwww.madeinarnhem.nl . In Arnhem werken veel mensen in creatieve beroepen: mode, vormgeving, beeldende kunst. Met topgezelschappen als Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool zijn wij de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Park Sonsbeek en uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk bepalen samen met een lint van andere parken, bossen en landgoederen het groene gezicht van Arnhem. Als sportstad en groene stad heeft Arnhem een prijzenkast vol staan; ook de binnenstad en cultureel centrum Rozet zijn bekroond.

Voor deze opdracht is gevraagd om het afdelingshoofd Huisvesting en Facilitaire Zaken te vervangen. Daarnaast is gevraagd om verbetervoorstellen te doen t.a.v. de inrichting van de afdeling en deze ook te implementeren.

HFZ zorgt met de circa 40 fte en €8 miljoen budget per jaar voor de optimale kantoorhuisvesting en facilitaire dienstverlening o.a. in het stadhuis, het stadskantoor en de 8 Multifunctionele Centra verdeeld over de stad. Flexibiliteit en vraaggericht staan daarbij centraal.