Gezondheidsdienst voor Dieren (GD): hoofdrolspeler in diergezondheid

Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Want alleen dieren die gezond zijn produceren optimaal. Melk van gezonde koeien, vlees van gezonde varkens, eieren van gezonde kippen. Dat is in het belang van alle schakels in de voedselketen. Voor al die partijen is er een onafhankelijke, deskundige leverancier van veterinaire kennis en kunde: de GD, hoofdrolspeler in diergezondheid.

In deze opdracht heb ik verschillende Facilitaire trajecten geleid, facilitair medewerkers gecoacht en waar nodig inhoudelijk ondersteuning geboden. Dit betrof o.a. de onderwerpen revitalisatie MER-ruimten, optimalisatie van de magazijnfunctie en het verbeteren van het contractbeheer en de contractregie binnen de Facilitaire Dienst.