In 2009 opent de nieuwe bibliotheek Almere in Almere Stad. Verleid door de entree aan het Stadhuisplein dwaal je in dit spectaculaire gebouw van de ene sfeer naar de andere. Zo maak je een ontdekkingsreis door de wereld van informatie en cultuur.

In deze opdracht is gevraagd om als senior consultant een Quickscan van de Facilitaire Organisatie te maken.

Doel van de analyse is het om te beoordelen of er sprake is van een goede balans tussen de uit te voeren werkzaamheden en het aantal medewerkers dat hiervoor beschikbaar is.

Daarbij is gevraagd om aan te geven of de huidige manier van werken geoptimaliseerd kan worden en wat het effect van de bezuinigingen op de omvang van de facilitaire formatie zou kunnen zijn.

Tenslotte is gevraagd naar het effect van de huidige incidentenlast op de facilitaire formatie.

Naast een deskresearch en een bezichtiging van de locatie zijn hiervoor interviews met betrokkenen gehouden.