Arbo Unie is de business partner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van mensen op de werkvloer. Als marktleider op het gebied van arbodienstverlening adviseert Arbo Unie al ruim honderd jaar bedrijven en mensen om beter te presteren.

In deze opdracht is gevraagd om vanuit de rol van Manager Facilitair Bedrijf a.i. de serviceafdeling facilitair in te richten.

De doelen van de serviceafdeling zijn daarbij:

Voor alle adviesteams een landelijke dekking op facilitair gebied, zodat teams en vestigingen optimaal (proactief) gefaciliteerd worden op het gebied van technisch beheer gebouwen, logistiek en inkoop.

Een professionele centrale inkoopfunctie met een centrale servicedesk, zodat optimale inkoop en sturing op incidenten kan plaatsvinden.

Ook zal centrale regie gevoerd moeten gaan worden op huisvestingsvraagstukken gestuurd vanuit het strategisch huisvestingsplan.

Tenslotte is er behoefte naar een optimale beschikbaarheid van de deskundigheid op gebied van mobiliteit (lease etc.) Ook hiervoor zullen actie worden ingezet.